Co to jest ocena okresowa?

Oceny okresowe pracowników to aktualnie często stosowany sposób pomiaru ich wiedzy, ale również oszacowania tego jakie przymioty pracowników są potrzebne na określonym stanowisku. Jak wynika z badań tylko nieco ponad 10% dużych przedsiębiorstw oraz korporacji nie korzysta z takiego typu metod kontroli

System oceny pracowników gwarantuje nam przestrzenny zarys osoby , która aplikuje na ustalona posadę. Pracodawca może dostać dane mające na celu ukazać możliwości zatrudnionych. Taki program kofax mobile capture jest w stanie podnieść efektywność wykonywanej pracy oraz zmniejsza ewentualne zwolnienia. Dzięki wdrążeniu takiego rozwiązania jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie wynagrodzenie do zaangażowania oraz efektów wykonywanej pracy. System pozwala na maksymalne wykorzystanie zdolności oraz dyspozycyjności pracownika. Pracownik posiada możliwość selekcji subiektywnej ścieżki kariery w stosunku od tego, w czym się specjalizuje. System oceny pracowników nie jest cenny tylko dla pracodawców, ale zarówno dla ocenianych. Wiedzą jak wygląda ich wydajność i czego powinni się przyłożyć. Mając świadomość swoich słabości mogą je niwelować..

Następnym sposobem, by ocena pracownika przebiegła skutecznie jest ocena 180 stopni. Jest ona niezwykle podobna do tej opisanej wcześniej, rozróżnia się przede wszystkim wykluczeniem w kumulowaniu komentarzy klientów oraz menagera. Tu często wiedzę o pracowniku zbiera się poprzez wywiady ze współpracownikami oraz głównym szefem..
Ocena pracownika jest także osiągalna dzięki technice jaką jest technika wydarzeń krytycznych. W tym przypadku zbiera się informacje na temat powodzeń i błędów ocenianego w danym czasie. Dzięki temu menager ma najlepszy obraz całościowych poczynań pracownika.

Ocena pracowników () może być bezpośrednia lub pośrednia. Często zdarza się, że do przedsiębiorstwa inwitowane są firmy z zewnątrz trudniące się kompleksową diagnozą zatrudnionych. Mamy możliwość okresowego oceniania wydajności pracowników, miesięczną, roczna lub kwartalną w zależności od priorytetów zarządu. Na czym powinna skupić się ocena pracownika. Taką kategorię możemy podzielić na elementy: indywidualne, zachowawcze, efektywnościowe oraz kwalifikacyjne.

To z której techniki korzysta określone przedsiębiorstwo zależy od zakresu działania oraz zapotrzebowania w danym momencie. Najczęściej taka ocena pracownika robiona jest rokrocznie i szczególnie od jej wyników zależy gratyfikacja lub awans określonego podwładnego. Wyniki ocen pozwalają także na ich sprawdzenie. Te dane pomagają podjąć trafne decyzje o przydzieleniu przykładowo kolejnych szkoleń.