Czym jest ubezpieczenie majątkowe oraz jakie ich typy możemy odnaleźć w propozycji zakładów ubezpieczeniowych?

Regulacja prawna o działalności ubezpieczeniowej odróżnia 2 podstawowe typy ubezpieczeń: ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe.
Ubezpieczenia majątkowe Bankier Direct są to ubezpieczenia mienia, a także odpowiedzialności cywilnej.

współpraca

Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com
Najbardziej popularnymi wariantami ubezpieczenia mienia są polisy budynków, ubezpieczenie autocasco AC czy też obowiązkowe ubezpieczenie budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolniczego. Ubezpieczenia owe pozwalają nam zabezpieczyć składniki majątku na wypadek jego uszkodzenia albo utraty na skutek przeróżnych zdarzeń losowych (przykładowo pożar, grad, podtopienia).

Z przyjemnością zalecamy te informacje (http://contra-odszkodowania.pl/) do przejrzenia. Znajduje się tu dużo cennych wskazówek, które warto wykorzystać w swoim życiu.

Zakres poszczególnych polis mienia regulowany jest w umowie albo w ustawie, jakie to precyzują treść warunków ubezpieczenia uniwersalnie w skrócie nazywanych o.w.u. W ramach polis majątkowych asekurować możemy przykładowo: budynki, domki letniskowe, domy w budowie, hale, inne budowle i ich wyposażenie, maszyny, urządzenia, tworzywa, artykuły, wyprodukowane przedmioty, uprawy, artykuły rolne etc.

Zaś polisy odpowiedzialności cywilnej ochraniają nas w przypadku, kiedy wyrządzimy komukolwiek szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej zreperowania. Szkoda może polegać może na zniszczeniu albo wywołaniu straty przynależących do innej osoby składników majątkowych albo wywołaniu u innej osoby zgonu, uszkodzenia organizmu bądź rozstroju zdrowia.

Takim sposobem chroniony jest interes nie wyłącznie nasz, ale przede wszystkim jednostki poszkodowanej przez nas.

Zainteresował Cię ten tekst? Jeżeli tak, to bez wahania sprawdź tutaj reklama świetlna gdańsk podobne materiały – one też są warte zainteresowania.

Na polskim rynku także występują dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarówno w prywatnym życiu, jak też w związku z prowadzoną działalnością .