działalności tagged posts

Czym jest ubezpieczenie majątkowe oraz jakie ich typy możemy odnaleźć w propozycji zakładów ubezpieczeniowych?

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej rozróżnia 2 główne warianty ubezpieczeń: polisy osobowe i ubezpieczenia majątkowe.


Ubezpieczenia majątkowe Bankier Direct są to polisy mienia, a również tzw. odpowiedzialności cywilnej.
Read More