Egzekucja roszczeń na rachunkach bankowych dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego trasata zrealizowane zostaje z chwilą doręczenia placówce bankowej zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobligowany jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela szczegółowo numeru rachunku bankowego. Starczy zatem informacja wierzyciela, iż dłużnik może w danym banku posiadać rachunek .

Najlepiej więc wniosek o zajęcie wierzytelności wskazywał kilka znanych banków. Odpis zajęć komornik doręcza dodatkowo wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie komornikowi czy prowadzi rachunek bankowy trasata, zrealizować egzekutorowi zajętą wierzytelność, oraz określić ewentualne przyczyny braku możliwości wypłaty pieniędzy.

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajęta będzie do wielkości roszczenia głównego razem z odsetkami a także wszelkimi wydatkami powstałymi w przebiegu procesu i egzekucji. O ile na rachunku bankowym znajduje się suma przekraczająca kwotę zajęcia, bank wypłaci dłużnikowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają sumy określone na pokrycie kredytu bankowego, ewentualnych opłat sztywnych za prowadzenie rachunku, sum określonych na pokrycie powstałego debetu. Mało tego nie podlegają zajęciu sumy spieniężone trasatowi za honorarium za pracę, taksy i pozostałe podatki publiczne. Więcej na vindicat.pl

W praktyce zdarza się, że kwota wynagrodzenia za pracę trasata już po potrąceniu, zajmowana zostaje na rachunku bankowym. Zdarzają się zatem sytuacje, iż 100 % uposażenia trasata podlega egzekucji. W takowym przypadku u chlebodawcy dłużnik może złożyć deklarację z prośbą o wypłatę potrąconego wynagrodzenia do rąk własnych, po czym skierować podanie do komornika o powstrzymanie egzekucji w zakresie uposażenia za pracę na rachunku .

Po przestudiowaniu tego tekstu, odkryj także (http://atgroup.com.pl/artykuly) odmienne informacje na omawiany temat, które okażą się nie mniej wciągające.

Zobacz

Podobną prośbę dłużnik skieruje do wierzyciela bowiem w praktyce egzekutor zareaguje umorzeniem jak wyżej, jedynie na wniosek wierzyciela. W innym razie służy dłużnikowi skarga na czynności egzekutora.

W każdym wypadku pożądana może być ugoda z dłużnikiem. W wypadku kiedy z trasatem nie można się dogadać, pozostaje na jakiej możemy nasze wierzytelności sprzedać.