Główne rodzaje umów o pracę.

Sytuacja gospodarcza w kraju coraz to częściej zmusza biznesmenów do poszukiwania nowych wyjść redukujących koszta pracy a także uelastyczniających angażowanie pracobiorców. Jednym z nich jest zawieranie umów cywilnoprawnych. Acz z punktu widzenia interesów chlebodawców zawieranie takich umów może wydawać się dużo korzystniejsze w porównaniu z zatrudnieniem pracowniczym, trzeba jednak pamiętać, iż nie w każdym razie jest ono dopuszczalne.

pracownik

Autor: Twinfieldinternational
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa o pracę (umowa o pracę). Główną formą prawną, w ramach jakiej angażuje się pracowników, jest stosunek pracy. Łączy się on z systemem zabezpieczeń jak też przywilejów pracowniczych, tj.: zagwarantowanie minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawo do płatnego urlopu, wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego, szczególna ochrona niektórych grup pracobiorców, unormowanie czasu pracy, zakaz rozwiązywania stosunku pracy w wyjątkowych przypadkach, obowiązek zastosowania wskazanych procedur przy wypowiadaniu umowy. Właśnie dzięki tym uprawnieniom stosunek pracy jest najbardziej korzystną odmianą zatrudnienia dla pracobiorców jak też równocześnie przyczyną wysokich wydatków dla pracodawców. Na prośbę zatrudnionego pracodawca jest zobligowany wypisać mu zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Obok umów o pracę w najwyższym stopniu nietypową, ale na pewno na ogół spotykaną, metodą zatrudniania pracobiorców jest stosowanie umów cywilnoprawnych. Ta odmiana zaangażowania cieszy się dużą wziętością u pracodawców ze względu na brak tak szerokiego wachlarza przywilejów jak w wypadku zaangażowania pracowniczego. Umowy cywilnoprawne przynoszą dużo większą swobodę w formowaniu treści stosunku prawnego wiążącego strony, nie narzucając przy tym minimalnych zabezpieczeń, jakie istnieją na gruncie prawa adwokat polsko niemiecki pracy. Nie istnieje tutaj warunek minimalnego uposażenia za pracę. Świadczenia finansowe realizowane w ramach owej umowy mogą być wyznaczane poniżej tej granicy.

Umowa biznesowa

Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Dzięki temu chlebodawcy mają możliwość uzależnienia ogółów świadczeń od rezultatów osiąganych poprzez osobę zatrudnioną, natomiast honorarium przysługuje nie z tytułu samego świadczenia pracy, acz z tytułu otrzymania zamierzonego rezultatu. Specyficzny typ umowy o pracę łączący w sobie niektóre cechy umowy cywilno-prawnej z typową umową o pracę to kontrakt menedżerski (poradnik.wfirma.pl). Stosuje się go w przypadku zawierania umów z menadżerami wyższego szczebla.