Najważniejsze informacje na temat tego, jak dokonywać można odpraw celnych w innym kraju unijnym.

Praktycznie każda firma rozliczać się musi ze skarbówką. Zależnie od charakteru działalności, którą się prowadzi może to być łatwe rozliczenie podatków, ale też bardzo skomplikowane w przypadku prowadzenia działalności eksportowej lub importowej. Szczególnie w tych ostatnich przypadkach firmy będą miały szereg różnych formalności do wykonania, gdyż dochodzi jeszcze kompleksowa odprawa celna.

terminal kontenerowy

Autor: tommy japan
Źródło: http://www.flickr.com
Jednak w naszym kraju cały czas są z tym duże problemy, mimo znacznego polepszenia sytuacji w ostatnim czasie. W szczególności importerzy bywają narażeni na nieprzewidziane kontrole, konieczność przygotowywania wielu średnio potrzebnych dokumentów, a niekiedy będzie to po prostu nie najlepszy humor celnika, żeby opóźnić dostawę. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że urzędnicy samodzielnie interpretują przepisy, tak więc właściciele firm (zobacz kredyty obrotowe dla firm) tak naprawdę nie wiedzą, czy w danym przypadku prawidłowo się rozliczają. Wszystko to sprawia, że zwiększająca się liczba rezygnuje z odpraw w naszym kraju, i rozliczają się tam, gdzie towar pojawia się na terenie Unii Europejskiej, najczęściej są to Niemcy ze względu na bliskie położenie oraz ogromny port w Hamburgu.

transport lotniczy

Autor: NOAA Photo Library
Źródło: http://www.flickr.com
Żeby takie rozliczenie można było zacząć, konieczne jest przedstawicielstwo fiskalne jakiegoś niemieckiego partnera – przepisy unijne zezwalają na rozliczenie w każdym z krajów członkowskich. Pośrednik taki będzie odpowiadał za wszystkie sprawy wiążące się z wymaganymi dokumentami celnymi, a także zajmie się odpowiednimi procedurami które mają odpowiednio porozliczać należne podatki i cło. Wszystko rozpoczyna się w chwili dotarcia towaru do unijnego kraju, najczęściej będzie to rozładunek w jednym z portów w Niemczech. Po wypełnieniu i złożeniu w urzędach wszystkich dokumentów konieczne będzie dostarczenie towarów do klienta końcowego. Trzeba będzie więc do tego zorganizować transport niemcy polska, może to być albo lądem, albo następnym statkiem do polskiego portu. Przez przeniesienie odprawy do któregoś z innych krajów właściciele naszych firm nie tylko tracą na to dużo mniej czasu, ale często sporo też oszczędzają.
Tags:  , ,