Aktuariusz może nam zaprezentować wszelkie zagrożenia

klawiatura
Nie powinno nikogo zaskakiwać, że ludzie dysponujący wolną sumą, pragną ją w dobry sposób inwestować, tak aby mieć gwarancję, że będą mogli z niej później wykorzystywać w zwiększonej wartości.
Read More

odprawy emerytalne jako jednokrotne, powszechne świadczenie finansowe

Pierścień zabezpieczający
Prawo stanowi, iż rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie ocenionej wartości. Nie wskazuje natomiast rzeczowych metod oceny zasobów. Suma, na jaką ustanawiana jest rezerwa, powinna być jak najbardziej stosownym szacunkiem nakładów nieodzownych do zrealizowania istniejącego obowiązku na dzień bilansowy, to znaczy wielkością, którą firma uiściłaby w ramach zrealizowania obowiązku na dzień bilansowy, albo zapłaciłaby na rzecz strony trzeciej w zamian za przejęcie na siebie obowiązku w owym czasie.
Read More

Outsourcing – kiedy jak też co opłaci się zlecać innym przedsiębiorstwom?

fakturzystka
Rozwijająca się firma znaczy coraz więcej elementów, nad jakimi trzeba zapanować. Czasem warto zastanowić się nad scedowaniem części zadań kompetentnej jednostce zewnętrznej - zatem zainwestować w tak zwany outsourcing.
Read More

Chcesz zorganizować wystąpienie lub konferencję? Zatroszcz się o odpowiednie wyposażenie, by wszystko wspaniale grało

Sala konferencyjna
Wszelkie konferencje i spotkania o charakterze publicznym potrzebują należytej oprawy oraz przygotowania. Od okoliczności, w których przebiegną, zależy ostateczny rezultat spotkania i zadowolenie zgromadzonych osób. Wyróżnia się aspekty, jakich przy takiej okazji nie wolno zaniechać, ponieważ może zaowocować to niepowodzeniem.
Read More

Planujesz otworzyć sklep w internecie? Wobec tego musisz uważać, żeby działać w zgodzie z prawem.

Korporacja
Dziś sprzedaż w internecie stała się niezwykle popularna. ludzie cenią to rozwiązanie, gdyż bywa niesamowicie komfortowe. Coraz szersza grupa sprzedawców poszukuje swojego miejsca w internecie oraz pragnie otworzyć taki sklep.
Read More