rodzaj tagged posts

Czym jest ubezpieczenie majątkowe oraz jakie ich typy możemy odnaleźć w propozycji zakładów ubezpieczeniowych?

Regulacja prawna o ubezpieczeniowej działalności rozróżnia dwa podstawowe typy ubezpieczeń: polisy osobowe a także polisy majątkowe.


Ubezpieczenia majątkowe Bankier Direct to ubezpieczenia mienia, a również odpowiedzialności cywilnej.
Read More