standard tagged posts

Sprawozdanie stanu rzeczywistego i przedstawienie zaleceń przez audyt

Audytor pokazuje obszary, które wymagają podjęcia czynności, nigdy jednak nie narzuca rodzaju rozwiązania kwestii, ani nie ustanawia terminów, w którym dane postępowania muszą zostać podjęte i zakończone.
Read More