Stowarzyszanie tagged posts

Wybór organizacji pozarządowej, której odpiszesz 1% podatku, zależy tylko od ciebie

Organizacje non-profit, które prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, takich jak ochrona zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, edukacja, pomoc osobom niepełnosprawnym, pozyskują, na swoje działania, środki finansowe m.in. z instytucji 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Read More