towar tagged posts

W jakim sposób zdefioniować korzyści płynące z posiadania firmy. Cele strategiczne wyżej określonego zachowania.

Własności niematerialne w tym nazwy handlowej towaru, znaku to czynnik definiujący najpoważniej zasoby przedsiębiorstwa. duża zmienność rynków w jakich pracują się przedsiębiorstwa sprawia, że ciągle szukają nieznanych obszarów w których mogą osiągnąć przewaga nad konkurencją.
Read More

odprawy emerytalne jako jednokrotne, powszechne świadczenie finansowe

Pierścień zabezpieczający
Prawo stanowi, iż rezerwy szacuje się w uzasadnionej, wiarygodnie ocenionej ceny. Nie wskazuje jednak fizycznych sposobów wyceny zasobów. Kwota, na którą przygotowywana jest rezerwa, winna być jak najbardziej stosownym szacunkiem nakładów niezbędnych do zrealizowania istniejącego obowiązku na dzień bilansowy, to znaczy wielkością, którą jednostka zapłaciłaby w ramach wypełnienia obowiązku na dzień bilansowy, lub uiściłaby na rzecz strony trzeciej w zamian za przejęcie na siebie obowiązku w owym terminie.
Read More