Unia i jej narzędzia finansowe

falgi

Autor: Pawel Kabanski
Źródło: http://www.flickr.com
Wspólnota europejska dostała w tym roku pokojową nagrodę Nobla. Były opinie, że cenne wyróżnienie zostało przyznane niezasłużenie.

Takie uwagi są mocno nie na miejscu, bo o walorach tej unii międzynarodowej zaświadcza fakt, że nasz region generalnie jest wolny od starć (nie licząc pewnych państw Bałkan, lecz one do Unii nie należą). Oto 3 imperia, które w trakcie 2 przeszłych wieków rozegrały między sobą dużo krwawych starć, zaczęły ze sobą kooperować. Stało się tak z trzech powodów.

Primo, administracja zniwelowała ideologiczne rządzenie. Teraz cenione są technokratyczne instytucje. Po drugie, złączenie polityczne było poprzedzone przez rozszerzanie współpracy ekonomicznej.

No i najistotniejsza rzecz, biedniejsze kraje członkowskie są wspomagana przez zamożniejszych członków. To bardzo ważne zjawisko, bo gros starć miało źródło w sprawach finansowych właśnie. To oczywiste, że w biednym państwie prościej o rozbuchanie nastrojów nacjonalistycznych i konfliktowych. A zniszczona po drugiej Wojnie Światowej Europa była zagrożona eskalacją trzeciego starcia, ponieważ finanse publiczne państw były wyczerpane wysiłkiem wojennym.

Fundusze Unijne posiadają doniosłą funkcję w likwidowaniu nierówności pomiędzy państwami UE. Składają się z 3 wielkich funduszy: Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu spójności.

EFS to w zasadzie 10 procent ogółu budżetu wspólnoty UE. Dopłaca do wielu projektów, które może wysunąć rząd państwowy, samorząd terytorialny lub inne organy władzy.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansowuje sporo dziedzin rozwoju. Do jego zainteresowań zalicza się między innymi: gospodarka przestrzenna, ochrona odpady bydgoszcz środowiska i turystyka.

Fundusz Spójności to projekt, który wspiera państwa, które niedawno przyłączyły się do do UE, aby PKB zrównał się ze normą unijną. Dla przykładu: Polska otrzymała podczas trzech lat od chwili dołączenia ponad 4000 000 000 euro.