W jakim momencie i na jakich zasadach powinniśmy korzystać z usług komornika? O czym pamiętać w takiej sytuacji?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, ale wierzyciele mają spore możliwości w wyborze komornika, jaki na ich wniosek dokona egzekucji z majątku dłużnika. W sumie są w stanie wybrać dowolnego komornika w Polsce, zaś wyjątki od tej zasady zdarzają się dość rzadko. Wiadomo jednakże, iż zdecydowanie się na komornika z odległego miasta może się okazać nieopłacalne oraz niepraktyczne.

komornik

W tym sensie najkorzystniej wynająć komornika we własnym miejscu zamieszkania, np. jak mieszkamy w stolicy Dolnego Śląska, to na pewno komornicy z Wrocławia będą dla nas najbardziej odpowiednim wyborem. Wierzyciel ma co do zasady prawo pomoc prawna online do wyboru obojętnie jakiego komornika, jaki działa na terytorium Polski. Musimy pamiętać, iż wierzyciel, który wybiera komornika, musi złożyć wraz z pismem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, iż korzysta z prawa wybrania komornika.

Komornik, jaki wybierany jest przez wierzyciela nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji, dokonania zabezpieczenia czy podjęcia pozostałych czynności, które wchodzą w skład jego określonych zadań. Przed wybraniem komornika z innej miejscowości powinniśmy pomyśleć, czy będzie to w ogóle opłacalne. Jak komornik albo pracownicy jego kancelarii będą musieli wyjeżdżać poza swój obszar, to musimy za to dodatkowo zapłacić.

Jest obowiązująca zasada, iż w razie podejmowania przez komornika wynajętego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym, to wierzyciela obciążają mające związek z tym poniesione koszty. Mówimy tu o dietach, jakie są przysługujące osobie jaka jest zatrudniona w kancelarii komornika i uczestniczących w tych czynnościach, koszt przyjazdów xsi noclegów komornika.

Tak więc wydatki takie obciążać będą wierzyciela i to niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. Ponadto nie wlicza się ich do kosztów egzekucji, jakie będą obciążać dłużnika. Oznacza więc to, że nie możemy ich ściągać od dłużnika. Wierzyciel nie ma jednak prawa wyboru komornika, jak chce prowadzić egzekucję z nieruchomości. Zobacz więcej, pozostałe informację…

komornik sądowy

Autor: National Assembly for Wales
Źródło: http://www.flickr.com

Tego rodzaju egzekucję może przeprowadzić jedynie komornik, w jakiego obszarze położona jest nieruchomość. To oznacza, iż sytuacja ta nie jest taka oczywista i jak chcemy dobrze to zrozumieć, to powinniśmy lepiej zapoznać się z tą tematyką. W takiej sytuacji z pewnością nie będziemy mieć z tym trudności.