Czy na fakturach, które są wystawiane w naszym kraju można zamieścić napis Invoice?

Dowolna firma w ramach prowadzenia swej działalności gospodarczej musi sporządzać dokument sprzedaży. W zależności od tego, czy nabywcą jest osoba indywidualna czy spółka, wystawia się rachunek albo fakturę.

źródło

Autor: NCDOTcommunications
Źródło: http://www.flickr.com
Oczywiście osoby prywatne także mogą uzyskać ten drugi dokument, jeśli tylko okażą taką chęć.
Różnica między tymi dokumentami polega na tym, że w wypadku faktury wymienione są pełne dane sprzedawcy i nabywcy. Jeżeli zbywcą jest spółka o międzypaństwowym zasięgu, na fakturze mógłby zostać zawarty nagłówek napisany w innym języku. Według ustawy o VAT i przepisów uzupełniających nie jest obowiązkowe stosowanie wyłącznie języka polskiego. Jeżeli chcesz na tego typu dokumencie zamieścić nagłówek invoice faktura wciąż okaże się pełnoprawnym dokumentem sprzedaży towaru lub świadczenia.

Podoba Ci się ten wpis? Jeśli tak, to z pewnością sprawi Ci radość wiadomość, że analogiczny tekst jest na wyciągnięcie ręki. Zwyczajnie zobacz ten link prawo transportowe niemcy.

Poza tym przepisy zezwalają na umieszczanie tam dodatkowych adnotacji, dlatego też tego typu nagówek w języku obcym może zostać potraktowany właśnie jako dodatkowa informacja. Poza tym ustawodawca nie ustala konkretnego języka, w jakim może zostać ona stworzona.

gastronomia

Autor: www.audio-luci-store.it
Źródło: http://www.flickr.com
Tyczy się to dowolnego rodzaju tego typu dokumenu, zatem faktury VAT, proforma czy VAT marża. Poza tym nie istnieje jeden określony wzorzec tego typu dowodu zakupu. Ważne jest to, aby zostały na nim zamieszczone informacje dotyczące stron transakcji oraz jej przedmiot. Jest tak w wielu państwach, przykładowo w Anglii, podobnie jak w naszym kraju spółka mogłaby, lecz nie musi być tzw. vatowcem.

Niezależnie od tego, dla kontrahentów zagranicznych możemy sporządzić fakturę z nagłówkiem „Invoice”. Najbardziej istotne jest to, żeby dodatkowymi informacjami nie spowodować tego, że faktura stanie się nieczytelna.
Tags:  , ,