Skuteczne sposoby podwyższenia efektywności zespołu pracowników

Zarządzanie procesem produkcji w dużej firmie to bardzo trudna praca. Kierownik musi dać radę wielu wyzwaniom, reagować na bieżące przeciwności nieomal bezzwłocznie. Kierownik musi również przewidywać potencjalne kłopoty i starać się im zapobiec. Żeby to było możliwe nieodzowna jest mu należyta wiedza. Manager kierujący procesami fabrykacji powinien dążyć do usprawnienia działań. Sposobem na to mogą być szkolenia Lean.

szkolenie dla kadry menedżerskiej

Autor: University of Salford Press Office
Źródło: http://www.flickr.com
Metoda ta polega na tym, by w procesie wytwórczości skoncentrować się na wyeliminowaniu obszarów, gdzie następuje marnowanie zasobów firmy.

Podobny fascynujący post prezentowany jest tu, więc odwiedź witrynę komornik olesno licytacje i sprawdź, jakie informacje tam odnajdziesz. One też Cię zainteresują.

Z kolei managerowie którzy lubią matematykę, do optymalizacji procesów produkcji mogą spożytkować metody matematyczne wyrażane w metodzie Six Sigma, (tzn. dzięki analizie statystycznej w procesie technologicznym można dopuścić maksimum sześć odchyleń od przewidzianego wzorca). Metoda ta składa się z kilku stopni wtajemniczenia – ostatnim stopniem jest szkolenie six sigma. Szkolenie to przeznaczone jest dla przywódców zespołu.

Studia podyplomowe z obszaru w/w sztuk łączyć winny elementy tradycyjnych studiów – a więc zawierać powinny wykłady a także ćwiczenia wraz z nauką poprzez praktykę – to znaczy naukę teoretyczną uzupełniać winny przeróżnego typu warsztaty jak też gry symulacyjne. Wskazane są również działania optymalizacyjne w praktyce – czyli odwiedziny w zakładach produkcyjnych. Odbiorcami szkolenia Six Sigma mogą być: personel zarządzający firmami bądź wytwórczością, specjaliści do spraw wprowadzania zmian, konsultanci, absolwenci studiów inż/lic/mgr. Autor

Szkolenie dla firmy

Autor: Wheeler Cowperthwaite
Źródło: http://www.flickr.com
Zamiarem tego rodzaju studiów jest podanie wszechstronnej wiedzy, jak też budowanie postaw a także umiejętności celowych w codziennej pracy. Program studiów zawiera najczęściej bloki tematyczne powiązane z popularnymi koncepcjami kierowania: lean manufacturing szkolenie a także Six Sigma szkolenia.

Studia adresowane są do osób, które chcą nie tylko poznać ogół problemów związanych z kierunkiem studiów na poziomie teoretycznym, lecz dodatkowo – poprzez poszerzone ćwiczenia warsztatowe i symulacyjne gry a także odwiedziny w zakładach przemysłowych – w praktyce spożytkować nabytą wiedzę. Na zakończenie absolwenci otrzymują stosowne certyfikaty poświadczające sfinalizowanie szkolenia Six Sigma.