Czy warto korzystać z leasingu? Dlaczego tak dużo ludzi z tego korzysta? Jakie mamy tego zalety?

Leasing samochodowy to z pewnością jedna z popularniejszych form finansowania auta firmowego. Należy powiedzieć, że przez ostatnie lata około siedemdziesiąt procent przedsiębiorców pozyskało firmowy pojazd w taki właśnie sposób. Możemy to porównać do tego, że jedynie co dziesiąty właściciel przedsiębiorstwa zakupił auto służbowe dzięki zaciągniętemu kredytowi. To też pokazuje, jak leasing jest popularny.

Auto

Autor: jeremyg3030
Źródło: http://www.flickr.com
Co to w ogóle jest leasing? W polskim prawie to inaczej umowa nazwana, to znaczy płatne używanie przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę. Powinno się to odbyć w określonym czasie i na określonych warunkach. W definiowanym przypadku przedmiotem może być każdy rodzaj samochodu, przykładowo leasing mercedes, auto sol drogowa osobowe, ciężarowe albo też dostawcze. Leasingobiorcą jest osoba prywatna lub przedsiębiorca.

Źródło – premium-leasing.pl

Takie usługi leasingu świadczy często wyspecjalizowana w takim temacie firma, jaka w umowie definiuje się jako leasingodawca. Jeśli chodzi o leasing, to można wymienić dwie jego formy, czyli operacyjny i finansowy. Tak naprawdę różnią się one kwestiami podatkowymi. W leasingu operacyjnym pojazd to część majątku leasingodawcy, jaki jest w stanie przeprowadzać odpisy amortyzacyjne. W finansowym natomiast przypisuje się go w poczet majątku leasingobiorcy. W taki sposób więc przedsiębiorca inaczej musi rozliczać koszty uzyskania przychodu. Jeśli chodzi o leasing finansowy można zaliczyć do nich tak zwane odpisy amortyzacyjne oraz odsetki od raty leasingowej, tymczasem w operacyjnym, opłatę początkową oraz całość comiesięcznej wpłaty.

W ten sam sposób różnego rodzaju firmy są w stanie ustalać w inny sposób warunki spłacania leasingu, dlatego bardziej opłacalny jest leasing 0%. Dosyć ważną różnicą, która najczęściej ma decydujący wpływ na wybór leasingu operacyjnego jest odmienny sposób naliczania podatku VAT. Leasing finansowy natomiast “wymusza” opłacenie VAT w całości, najczęściej podczas pierwszej wpłaty, zaś operacyjny z każdą następną ratą. Tak więc należy o tym pamiętać, gdy dobieramy leasing. Dobrze jest bowiem skorzystać z leasing premium aniżeli starać się szukać innego rodzaju alternatywnych opcji. Decyzja należy do osoby zainteresowanej tym tematem. Jedno trzeba powiedzieć, jeśli chodzi o leasing, to nie potrzebujemy posiadać w momencie odbioru pojazdu całej potrzebnej kwoty, którą normalnie musielibyśmy wpłacić. I to jest niewątpliwy duży plus.

Doczytaj –