Czym jest audyt ISO, jakie są współcześnie jego typy i czym jest ISO 9001?

Audyt jest to pewna konkretna ocena danego artykułu, usługi, organizacji, projektu czy też systemu. Przedmiot audytu to rzecz, która jest badana w oparciu o uprzednio określone punkty odniesienia, takie jak na przykład zasady, prawa, reguły bądź również przepisy wewnętrzne danego przedsiębiorstwa/firmy/instytucji. Audyt pełni niesłychanie istotny cel, ponieważ ma za zadanie określić poziom zgodności danego wyrobu czy też usługi z wyznaczoną normą audytową, mało tego jego celem jest wskazanie niezgodności, które mogą okazać się ryzykiem lub zagrożeniem dla przedmiotu badania.

Dziś wolno przytoczyć wiele modeli audytów, takich jak na przykład audyt ekologiczny, operacyjny, personalny, audyt systemu, audyt jakości, poza tym audyt marketingowy, etyczny, informatyczny, finansowy i sporo innych. Modeli tych jest w dzisiejszych czasach naprawdę niezwykle dużo. Audyt można również podzielić ze względu na jego umieszczenie w jednostce, wyróżniamy współcześnie dwa rodzaje takich audytów, jest to audyt zewnętrzny (cfo na godziny) oraz wewnętrzny.

Norm, które powinien spełniać przedmiot audytu też jest aktualnie nadzwyczaj sporo. Jedną z takich norm, jest ISO 9001, jaka jest międzynarodową normą determinującą, jakie musi spełniać audyt jakości. Audyty ISO przekształcały się na przestrzeni lat, wprowadzenie normy ISO 9001 trwało sporo lat i norma ta cały czas modyfikowała się i unowocześniała na przestrzeni lat. Teraz norma ta ma pewne stałe, scharakteryzowane wymagania, takie jak nadzór nad dokumentacją, ukierunkowanie na satysfakcję Klienta, realizowanie regularnych pomiarów, ustanowienie procesu wyrobu danego towaru czy też produktu i niemało innych.

Wszystkie te wymagania zostały niezwykle konkretnie zaprezentowane w normie, uwzględniają one również osiem niezmiernie istotnych zasad jakości, takich jak zorientowanie na Klienta – jego satysfakcja i tak dalej., zaangażowanie ludzi, ulepszanie systemu (ciągłe), przywództwo, podejście procesowe oraz inne. Do tego powinno się wiedzieć, że norma ISO 9001 składa się obecnie z dziewięciu rozlicznych rozdziałów, z czego w czterech zawarte są wymagania. Poza tym ważką daną jest to, że ISO 9001 jest w dzisiejszych czasach honorowane i szanowane na całym świecie, jak już uprzednio wspomnieliśmy jest to norma międzynarodowa.