Anglojęzyczna nazwa etatu Accountant odnosi się do etatu wykonywanego w centrach usług księgowych typu SSC/BPC. Tacy księgowi mogą być specjalistami w jednym z trzech sposobów wykorzystywanych przez księgowych.

junior accountant

Autor: Cory M. Grenier
Źródło: http://www.flickr.com
Chodzi konkretnie o RTR, PTP oraz OTC. Jeżeli chodzi o przedział zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Junior Accountant, to w wypadku RTR, zatem Records To Report, to prace związane z tzw. „zamykaniem miesiąca” oraz przygotowywaniem różnych sprawozdań finansowych czy raportów okresowych. Następnym zadaniem jest wykonywanie księgowań w głównej księdze. Konieczne jest także prowadzenie rejestru środków trwałych, czy rozliczeń międzyokresowych, itp. Następnym zadaniem pracownika na tym etacie jest konsolidacja i potwierdzanie sald czy też transakcji w spółkach grupy. Jeśli chodzi o obszar OTC, zatem Order to Cash, to obowiązkami pracownika jest m.in. księgowanie wyciągów bankowych oraz logowanie płatności przychodzących, podtrzymywanie kontaktów z klientami wraz z dozorem zobowiązań oraz uzgadnianie sald rozrachunkowych. Pozostałe obowiązki to podtrzymywanie związku z pracownikami działu sprzedaży.
malowidło - firma

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com
Kulinarny kalejdoskop Zurychu

Autor: Sigma International
Źródło: Sigma International
Jeśli chodzi o obowiązki specjalisty zatrudnionego na poziomie PTP, czyli Purchase to Pay, to są to takie czynności jak: księgowanie faktur od dostawców i przygotowywanie poszczególnych płatności, utrzymywanie znajomości z dostawcami wraz z monitoringiem terminów płatności, podtrzymywanie kontaktów z członkami personelu z działu zakupów.

Pracownik pracujący na stanowisku Junior Accountant ma szansę awansować na stanowisko Senior dom seniora Accountant w środowisku BPO/SSC, natomiast jeżeli ma właściwe zdolności do zarządzania pracownikami i zna specyfikę procesu, za który odpowiada, to może kontynuować karierę na etacie samodzielnego księgowego – jeżeli opanował już wiedzę z zakresu pełnej księgowości.
Tags:  , ,