Jakiego rodzaju akta są konieczne przy zakładaniu własnej fundacji i kto mógłby to zrobić?

Obecnie każdy z nas ma okazję niesienia pomocy innym osobom w niezwykle wygodny sposób. Można to zrobić osobiście lub korzystając z pośrednictwa tak zwanej instytucji pożytku publicznego.

fundacja

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com
W tym wypadku jest możliwość oddania danej instytucji jednego procenta swego podatku.
Wymienioną organizacją może być przykładowo fundacja, która każdego dnia zajmuje się organizowaniem pomocy dla swoich podopiecznych. W zależności od profilu działalności mogą to być przykładowo chore dzieci, osoby w podeszłym wieku lub jakieś zwierzęta. Żeby założyć fundację, konieczny jest tak zwany majątek założycielski, jaki musi być przeznaczony na jakiś użyteczny społecznie cel.

Zobacz w tym miejscu, sprawdź ofertę (www.skilex.com.pl/kancelaria-prawna-swidnica/) naszej firmy a z całą pewnością znajdziesz coś ciekawego. Mamy bardzo niskie stawki, zatem się nie rozczarujesz!

To, jakiego rodzaju on jest oraz jak duży jest kapitał fundacji, to najbardziej istotne warunki towarzyszące stworzeniu fundacji. Tzw. osobowość prawną uzyskuje ona po utworzeniu statutu i zarejestrowaniu tej fundacji w KRS. Osoba, która powołuje fundację określana jest fundatorem.

guru inwestycji
Warto wspomnieć, że taką osobą mógłby być również cudzoziemiec. Wspomniany majątek, jaki przeznaczony jest na dokonanie określonych w statucie celów, mógłby pochodzić od darczyńców, ale może być to również majątek ruchomy albo nieruchomy. Przy otwieraniu fundacji a przed dodaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, należy także podpisać dokument notarialny. obowiązek taki pozostaje po stronie fundatora (lub fundatorów, jeśli jest ich więcej niż jeden).

Wniosek rejestracyjny do Krajowego Rejestru Sądowego składa się ze statutu fundacji, druków urzędowych i dodatkowych załączników. Przy składaniu wniosku rejestracyjnego, konieczne jest dokonanie określonej należności.