Kilka ważnych faktów na temat emerytur

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mają prawo po spełnieniu pewnych warunków przejścia na emeryturę. Organem, który wypłaca to świadczenie w Polsce jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

wizerunek - firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

Sprawy emerytalne to tematy, jakimi interesuje się sporo osób. Sprawy emerytalne dotyczą bowiem nie jedynie osób, które już odeszły na emeryturę, ale również takich, którym do przejścia na emeryturę pozostało wiele lat. Dotychczasowi emeryci głowią się przede wszystkim nad tym, czy będą mogli liczyć na nieznaczną podwyżkę swojej emerytury, a te osoby, które mają dopiero po trzydzieści, lub czterdzieści lat myślą z kolei o tym, jaką wysoką emeryturę mogą pobierać. Pracownikom, którzy przechodzą na wymarzoną emeryturę przysługują odprawy – pod tym adresem szybko uzyskasz pomoc. Każde przedsiębiorstwo powinno posiadać na ten cel zarezerwowane pewne środki. Tego typu obowiązek nakłada ważna w Polsce ustawa o rachunkowości. Zgodnie z tą ustawą niezbędna jest okresowa wycena rezerw. Wycena rezerw może być przeprowadzona przez biuro (biuro rachunkowe księgowość) aktuarialne. Z ofert takich biur najczęściej decydują się korzystać firmy, które posiadają dużą ilość zatrudnionych osób. Mniejsze powinny tej wyceny wykonać samemu.

Znaczna większość osób ma prawo odejść na emeryturę wówczas kiedy będą po osiągnięciu stosownego progu wiekowego zaliczanego do otrzymania świadczenia. W 2013 roku został w Polsce podwyższony próg wieku emerytalnego, ustawa z pewnością zostanie zmieniona przez sejm wybrany jesienią 2015 roku. Jeżeli stanie się w ten sposób, to nadal kobiety będą miały możliwość odchodzić na emeryturę po ukończenie sześćdziesiątego roku życia, a pięć pięć lat później, mówiąc krócej po 65 urodzinach. Jeżeli ustawa nie będzie zniesiona to w tym przedziale wiekowym będą mogły przejść na emeryturę jedynie osoby, które przyszły na świat przed 1 stycznia 1949. Pozostałe osoby nie będą mogły skorzystać z tego udogodnienia i będą pracować dłużej. Pracownicy pewnych grup zawodowych mają możliwość przejścia na emerytury wcześniejsze. Do takich pracowników przynależą między innymi nauczyciele, którzy są zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela – jak przebiega wycena rezerw. Do grupy pracowników, którzy mogą odejść na wcześniejsze emerytury przynależą również policjanci i strażacy. Osoby, które osiągają wymagany pułap emerytalnego wieku mogą otrzymać świadczenie czyli tak zwaną emeryturę po złożeniu stosownego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.