Loterie oraz konkursy a dane osobowe

Organizując loterię albo konkurs należy pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa informacji osobowych jego uczestników.
Pozyskane podczas konkursów informacje zazwyczaj wykorzystywane są do stworzenia bazy marketingowej a taką bazę powinno się wtenczas zgłosić do GIODO.

prawnik

Autor: Michael Vadon
Źródło: http://www.flickr.com
Rejestracja bazy w GIODO nie jest trudna. Uprzednio należałoby dopełnić jednakże kilku wymogów na etapie przygotowywania konkursu czy loterii.
Zbieraj legalnie. Wskazane jest postawić zamierzenie (pozakonkursowy) jakiemu będą miały służyć pozyskane dane. Przyjąwszy, że informacje będą wykorzystane w zamysłach marketingowych, należy sięgnąć po dwie przesłanki prawne: zgodę na analizowanie danych osobowych jak też zapis, który mówi, że przetwarzanie informacji jest dopuszczalne. Informuj. Realizator konkursu lub loterii ma obowiązek zawiadomienia uczestnika o celu, dla którego pozyskuje jego dane. Do tego winien poinformować go o prawie dojścia do informacji i możności modyfikacji danych. Razem z inną firmą. W wypadku korzystania z pomocy podmiotów zewnętrznych przy organizacji konkursu albo loterii, nieodzowne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych. Określi ona zamysł powierzenia, jego zakres i będzie elementem obligującym firmę trzecią do zabezpieczenia (PPOŻ Warszawa) otrzymanych danych. Podanie do GIODO. Po uskutecznieniu powyższych wymagań, możesz przystąpić do ostatniej fazy – wpisów zbioru do GIODO.

Wpierw powinno się zgłosić zbiór do GIODO, dopiero w dalszym ciągu możesz zacząć przetwarzanie danych. Reasumując, organizacja loterii nie jest rzeczą nazbyt skomplikowaną.
Tags:  , ,