Procedura rejestrowania znaku towarowego, a więc w jaki sposób zastrzec nazwę naszej firmy albo inny symbol

Ochrona znaku towarowego to istotna kwestia dla każdej z firm funkcjonujących na rynku. Rejestracja ma przede wszystkim na celu zwalczanie nieuczciwej konkurencji, jaka mogłaby używać naszego symbolu oraz zabierać nam klientów, interesujących się konkretnymi usługami bądź artykułami. Jak odbywa się procedura rejestracji?
W pierwszej kolejności trzeba zastanowić się, jaką formę ma przyjąć nasz znak. Może być to bowiem nie wyłącznie symbol graficzny czy słowo, ale także utwór muzyczny.

Po wyborze konkretnej formy należy skrupulatnie sformułować spis artykułów czy usług, które mają być nim określane (). To niebywale istotne, gdyż wraz ze złożeniem dokumentów w Urzędzie Patentowym, nie można już wdrażać żadnych zmian. Lista jest zamknięta, z tej przyczyny każdy powinien się dogłębnie zastanowić nad kierunkiem rozbudowy własnej firmy oraz artykułami bądź usługami, które niedługo planujemy proponować. Jeśli nie radzimy sobie dobrze z tym tematem, pomoże nam rzecznik patentowy Kraków.

Warto jest skorzystać z jego usług, gdyż doskonale zna się na każdym problemie związanym z prawem patentowym i może nam podpowiedzieć stosowne rozwiązania. Formularz można pobrać na stronie internetowej Urzędu, a po jego uzupełnieniu przez nas albo przez wspomnianego powyżej pełnomocnika, należy złożyć go w urzędzie. Gdy wybierzemy pomoc rzecznika, można z miejsca skorzystać z kompetentnej oceny naszego znaku. Rzecznik zweryfikuje zdolność rejestracyjną danego symbolu, co pozwoli nam oszczędzić pieniądze oraz czas, który stracilibyśmy ubiegając się o ochronę znaku.

Razem ze złożeniem wniosku bowiem niezbędne jest uiszczenie specjalnej opłaty, bez jakiej dokumenty (zobacz niszczenie elektronicznych danych osobowych) nie będą rozpatrywane. Potem urząd dokładnie kontroluje znak zgłoszony przez zainteresowaną osobę, a nade wszystko zdolność do odróżniania dzięki niemu nadmienionych we wniosku wyrobów oraz nienaruszanie przez niego praw osób trzecich. Niniejsze działania mogą przeciągać się nawet do szesnastu miesięcy, a jeśli Urząd przychyli się do ochrony, potrzebne będzie jeszcze wniesienie opłaty rejestracyjnej i opłaty za opublikowanie znaku.
Zastrzeżony znak towarowy () ochrania nas, tak jak na początku powiedziano, w pierwszej kolejności przed działaniem nieuczciwej konkurencji, dlatego warto jest jak najwcześniej zacząć procedury.