Windykator nie taki groźny jak go piszą. Co wolno, a czego nie wolno podmiotom poddającym w kontrolę legalność mienia?

Firmy windykacyjne to trudny i jeden ze szczególnie niejasnych tematów do dyskusji. Polskie prawo ogólnie definiuje sytuacje, w których naruszający posiadacze własności i usług są upominani o zwroty lub zapłacenie. Okoliczności upomnień są z drugiej strony dowolnie rozumiane, co prowadzi nierzadko do postępowań sądowych.

windykacja

Autor: Andrius Repsys
Źródło: http://www.flickr.com
Firma windykacyjna prowadzi wiele czynności, które koncentrują się na nienachlanym dochodzeniu roszczeń i obronie koniecznej. Firma windykacyjna to formalna zapowiedź komornika – instytucji, która działa ze zlecenia sądu w celu wykonania wyroku egzekucyjnego. W celu wyjaśnienia okoliczności nieregulowania należności Firma Windykacyjna SAF wysyła do łamiącego prawo człowieka, firmy lub innej formy organizacji właściwe informacje i pouczenia. Są to najczęściej przypomnienia na temat uregulowania spłaty i innych zobowiązań wobec wierzyciela.

W takim przypadku z prawnego punktu widzenia istotny jest kontekst wpływania windykatora. W przeciwieństwie do instytucji komornika nie działa on jako wykonawca legalnego wyroku. Firma ma prawo przypominać dłużnikom o spłacie i regulacji zobowiązań w formie stosownych pism, maili czy telefonów. Jednak działania polegają w szczególności na skontaktowaniu się z dłużnikiem i przekazaniu dokładnych informacji. Potem pozostaje czekanie na reakcję. Zbyt częste przypominanie, wysyłanie maili czy wydzwanianie można uznać za rodzaj stalkingu.

Nie czekaj! Jeśli zajmuje Cię istotna treść (https://snmw.pl/skup-monet-opole/), to koniecznie powinieneś kliknąć w ten link. Tam poznasz wiele precyzyjnych wątków z nią powiązanych.

W tym momencie sam windykator czyni przestępstwo, które kończy się dochodzeniem na podstawie kodeksu karnego. Członek firmy windykacyjnej nie może formalnie przekroczyć progu

windykacja

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com

mieszkania dłużnika, grozić policją czy prokuraturą, czy wpisywać na listy dłużników.

Z drugiej strony istotnym wyzwaniem przed którym stoi firma jest przecież prowadzenie negocjacji mających prowadzić do uregulowania sporu między wierzycielem a dłużnikiem. Od aktywności windykatora do nachalnego nachodzenia dłużnika w pracy, przez pocztę mailingową na komórkach kończąc droga jest bardzo krótka. W momencie, gdy firma windykacyjna jest dla wierzyciela pełnomocnikiem (działa z poleceń wierzyciela), ma prawo do wystąpienia do dłużnika z pozwem o uregulowanie zapłaty. Działania firm windykacyjnych kontroluje odpowiedni urząd państwowy (UOKiK).