Czym jest i jakie firmy zdołają zyskać pomoc finansową de mini minimis?

Pojęcie pomoc de minimis jest to forma pomocy dla firm. Wspiera ona rozwój przedsiębiorczości w naszym kraju oraz w innych krajach. Taka pomoc jest według prawa mała, o minimalnych kwotach.

Finanse małych firm

Autor: peddhapati
Źródło: http://www.flickr.com

Istotnym jej zadaniem jest niewielkie wsparcie finansowe. Wsparcie przedsiębiorcy nie powinno stać się wsparciem konkurencji firm, nie może zwiększać możliwości firmy na rynku. Jest to jeden wśród rodzajów pomocy publicznej. Firma ma możliwość skorzystać na przykład z wielu opcji dotacji w ramach działalności. Przedsiębiorcy w ramach pomocy de minimis przede wszystkim mogą być zwolnieni z wielu podatków.

Jak wysoka jest pomoc de minimis i jakich celów firma może ją wykorzystać?

Pomoc finansowa tego rodzaju jest sumą 200 000 euro w ciągu 3 lat – suma ta odnosi się do wszystkich sektorów oprócz transportu drogowego, gdyż suma wsparcia wynosi już 100 000 euro. Każdy przedsiębiorca może wspomóc swe funkcjonowanie w ramach tej pomocy w kwestiach takich jak między innymi: rozpoczęcie i wdrożenie sap jpk swej działalności, zakup usług doradztwa, inwestycje w usługi szkoleniowe oraz dostosowanie miejsc w jakich to mają przebiegać te szkolenia, w tym także zakup lub też leasing sprzętów a także programów komputerowych koniecznych w prowadzenia szkoleń.

Które firmy mają możliwość korzystać z pomocy de minimis?

Pomoc de minimis jest opcją wspomagania dla wszystkich sektorów prowadzonej działalności, jej elementem są wszystkie sektory gospodarcze (pomoc finansowa). Definicja daje do zrozumienia, iż każda firma ma prawo ją stosować.

Istnieją jednak niektóre sytuacje w których ten rodzaj pomocy jest niedopuszczalny np. jeśli przedsiębiorstwo chce użytkować pieniądze na wsparcie produktów polskich, gdy to będzie wpływać w negatywny sposób na produkty importowane z zagranicy. Wyłączone są z pomocy de minimis firmy prowadzące działalność związaną z węglem kamiennym jak również rybołówstwem. Dodatkowo przedsiębiorstwa pozostające w trudnej sytuacji finansowej mogą nie mieć sposobności wykorzystania takiej opcji wsparcia.