Egzekucja żądań na rachunkach bankowych trasata

Zajęcie rachunku bankowego trasata dokonane jest z chwilą doręczenia oddziałowi banku zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobowiązanym będzie zająć rachunek bankowy trasata nawet w przypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starczy więc informacja wierzyciela, iż dłużnik może w danym banku posiadać rachunek .

Dobrze jest zatem wniosek o zajęcie wierzytelności zawierał parę znanych banków. Duplikat zajęć komornik komornik ursynów wręcza także wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie komornikowi czy prowadzi rachunek bankowy trasata, zrealizować komornikowi zajętą wierzytelność, a także określić potencjalne powody braku możliwości wypłaty pieniędzy.

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajęta będzie do wysokości żądania głównego wraz z odsetkami jak też wszelkimi wydatkami powstałymi w biegu procesu jak też egzekucji. O ile na rachunku bankowym mieści się kwota przewyższająca kwotę zajęcia, bank spienięży dłużnikowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają sumy określone na pokrycie debetu bankowego, ewentualnych opłat sztywnych za prowadzenie rachunku, sum przeznaczonych na pokrycie powstałego debetu. Nadto nie podlegają zajęciu sumy wypłacone dłużnikowi za wynagrodzenie za pracę, podatki a także dalsze podatki publiczne.

W praktyce zdarza się, iż suma zapłaty za pracę trasata już po potrąceniu, zajmowana jest na rachunku bankowym. Zdarzają się zatem sytuacje, iż 100 % wynagrodzenia trasata podlega egzekucji. W takim wypadku u pracodawcy trasat może złożyć deklarację z wnioskiem o wypłatę potrąconego uposażenia do rąk własnych, następnie skierować wniosek do komornika o umorzenie egzekucji w obszarze uposażenia za pracę na rachunku bankowym.

Analogiczną prośbę dłużnik skieruje do wierzyciela bo w praktyce egzekutor zareaguje umorzeniem jak wyżej, tylko na wniosek wierzyciela. W innym wypadku służy dłużnikowi skarga na działania egzekutora.

W każdym wypadku pożądana może być ugoda z dłużnikiem. W przypadku gdy z dłużnikiem nie zdołamy się dogadać, zostaje giełda długów na jakiej można nasze wierzytelności sprzedać.