Geodeta – zakres obowiązków

pomiar

Autor: Zakład Usług Inżynierskich APEKS
Źródło: Zakład Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o.
Z pewnością choć raz, prowadząc samochód, nagle ściągnęliście nogę z gazu, zauważając kogoś w żółtym plastronie, pochylającego się nad sporym statywem.

Po chwili zorientowaliście się, że to nie policja, a geodeta wykonujący swoje obowiązki. No właśnie, jakie?

Geodezja Wrocław to część nauk geograficznych, a konkretnie kartografii. Jej najważniejszym tematem jest dokonywanie pomiarów wielkości i kształtów Ziemi. Umiejętności geodety przydają się przy dzieleniu ziem pod budowę i orkę, budowie dróg, wyrównywaniu nawierzchni i przy kalkulacjach dla naukowych zastosowań. Geodezję, która tyczy się mniejszych wycinków powierzchni określa się geodezją niższą. Wyższa zaczyna się od wielkości nie mniejszych niż 750 m2.

Nad Wisłą nad mapami, planami terenu i pomiarami krajowymi straż sprawuje Służba Geodezyjna i Kartograficzna z Głównym Geodetą Kraju na czele.

Prezentowany wpis, to niezwykle ciekawy materiał? Jeśli także tak uważasz, to kliknij na inny temat, a oryginalna witryna (https://plastmer.com.pl/pl/home/) sprawdzi się tu wielce.

On to nadzoruje zawód, dając i sprawdzając uprawnienia geodety. By zdobyć uprawnienia, musi się z pewnością ukończyć odpowiedni kierunek uniwersytecki. Myśląc o miastach, w których powinien pobierać nauki przyszły geodeta Wrocław i Warszawa oferują najlepszy poziom wykształcenia. Geodezja wrocławska jest prowadzona w świeżo zrestrukturyzowanym Wydziale Geodezji i Geoinformatyki, za to w mieście stołecznym można pobierać nauki w Instytucie Geodezji i Kartografii na Uniwersytecie Warszawskim.

Geodezja dawno temu stała się rzemiosłem regulowanym, dlatego otrzymanie licencji jest trudne. Po zakończeniu kierunku wymaga się, by odpracować co najmniej trzy lata praktyki w zawodzie, uzyskać przyzwoitą opinię w geodezyjnym światku i na końcu zaliczyć specjalny oficjalny egzamin zawodowy. Po nim można otworzyć prywatne biuro geodezyjne albo rozpocząć pracę w dużej firmie.


Wyświetl większą mapę