Jakich informacji dowiesz się w czasie nauki na kierunku kadry i płace?

Słuchacze szkół wyższych uczący się na wydziale dotyczącym kadr i płac uzyskują swą wiedzę oraz nowe umiejętności praktyczne w takim zakresie w niezwykle dobry sposób.
Szczególnie znaczny nacisk jest kładziony na wypełnianie praktycznych problemów, z jakimi się stykają dyrektorzy personalni, kadrowi czy też kadrowe.

infographic - marketing

Autor: Shawn Campbell
Źródło: http://www.flickr.com
Najbardziej istotnym obszarem kompetencji są z pewnością kadry i płace. Z tego też powodu na drugim roku takich studiów wśród standardowych przedmiotów słuchacze szkół wyższych realizują pełne 94 godziny (instruktaż specjalisty kadr i płac prowadzony przez coachów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce). Po zaliczeniu tego typu egzaminu absolwent uzyskuje certyfikat (sprawdź więcej certyfikat cu tr) specjalisty ds. kadr i płac, który wśród kadrowych jest niezwykle uznawany. Kolejnym obszarem kompetencji jest tzw. „miękki HR”. Słuchacze szkół wyższych mogą uczyć się na nim reguł naboru, rozwoju i analizy członków personelu. Bardzo znaczącą zdolnością jest także obchodzenie się z różnymi ludźmi zgodnie z najnowszymi regulacjami unijnymi (chodzi tu o RODO). Ostatnim obszarem kompetencji są tzw. narzędzia informatyczne.
pity

Autor: Classen
Źródło: Classen

Abiturienci będą znakomicie posługiwać się xls (2 przedmioty kierujące do dwóch certyfikatów z Excela). Wyuczą się również korzystać z programu Płatnik oraz z oprogramowania w odniesieniu do kadr i płac na bazie niezwykle znanego programu Comarch Optima. Ucząc się na tej specjalności dowiesz się oraz zrozumiesz jak funkcjonują procesy kadrowo-płacowe zakładów usługowych, produkcyjnych czy też kupieckich. Nauczysz się prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz tzw.

obsługi kadrowo-płacowej na poziomie jakościowym gwarantowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (początkowe studia w Polsce wykonywane we współdziałaniu z SKwP). Nauczysz się również wdrażać i obsługiwać różne systemy wynagrodzeń w firmie.
Tags:  , ,