Niezwykle łatwe scedowanie 1% podatku organizacji pożytku publicznego

Przy okazji rozliczania się z Urzędem Skarbowym, powinno się pomyśleć o przekazaniu części podatku. To niewielka suma, a może wspomóc wielu potrzebujących.

Potrącić od podatku możemy jeden procent jedynie na rzecz tych organizacji, której nadano status OPP i która widnieje w aktualnym rejestrze ministra pracy.

Pasjonuje Cię opisywana kwestia? Jeśli tak, to zapraszamy do lektury (http://zstgroup.pl/) pokrewnego wpisu – on także jest godny uwagi.

Warto przypomnieć, że w grę wchodzą jedynie takie organizacje, jakie prowadzą aktywność społecznie pożyteczną, nie zajmują się natomiast aktywnością zarobkową. Wybór takich zrzeszeń jest olbrzymi. W zależności od tego, z kim sympatyzujemy, wspomóc możemy organizacje działające na rzecz najmłodszych, osób schorowanych, zwierzaków, promocji różnych idei, czy aktywności.

Organizacje takie muszą spełniać sporo dodatkowych wymagań. Powinny deklarować i przekazywać administracji rządowej jednoroczne sprawozdania rzeczowe i pieniężne, co przynosi gwarancję, że są prawe, a ich działanie jasna. Przed dokonaniem darowizny warto stwierdzić w spisie, czy wyselekcjonowana organizacja w nim figuruje.

jeden procent

Autor: swimboy1
Dostarczenie 1% podatku organizacji pożytku publicznego jest bardzo proste. Nie wiąże się również podatnika z żadnymi kosztami. Odpowiednia suma i tak nie zostanie w jego kieszeni, zasili albo budżet państwa, czy też wskazaną organizację. Niczego też samemu nie trzeba wpłacać. Sprawdź tutaj: blog.
jeden procent

Autor: Ctd 2005
Aby oddać jeden procent wyłonionej organizacji powinno się zapełnić właściwe kolumny w rocznym zeznaniu podatkowym. Zapisać w nie trzeba nazwę wybranej organizacji, jej numer KRS, także sumę, jaką chce się oddać. Kwota, jaką można oddać, nie może przewyższać jednego procenta podatku należnego, powstającego z zeznania skarbowego. Programy do wypełniania PIT-ów obliczają ją automatycznie. Pozostałość zorganizuje urząd skarbowy. Przeczytaj więcej: portal.
Dużo ludzi zostawia wypełnienie tego przymusu na ostatni dzień kwietnia.

W pośpiechu nie można jednak zapomnieć o podarowaniu 1% własnego podatku wyłonionej organizacji pożytku publicznego. Na jakąkolwiek taką złotówkę liczą organizacje pożytku publicznego. Dla wielu z nich to być, bądź nie być. Dla instytucji i stowarzyszeń, które mają stan prawny organizacji pożytku publicznego wsparcie ma bardzo duże znaczenie.
Tags:  , , , ,