Opisujemy obszerne prawa każdego radcy prawnego

Normy wykonywania zajęcia radcy prawnego reguluje ustawa. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie praktykowanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu wsparcia prawnego. Od niedawna radcy prawni zyskują coraz więcej przywilejów. Tak jak radca prawny jak i adwokat udzielają pomocy prawnej w pokrewnym obrębie. Jedyną różnicą jest to, że radca prawny Wrocław nie ma prawa być obrońcą w sprawach karnych i w działaniu w przedmiotach o przestępstwa skarbowe.

radca

Autor: Blaues Sofa
Źródło: http://www.flickr.com
Ustawa o radcach prawnych gwarantuje sposobność udzielania wsparcia prawnego też w ramach stosunku pracy, w przeciwieństwie do prawnego zakazu udostępniania w tej odmianie pomocy prawnej przez adwokata. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę interesów osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych na rzecz jakich jest ona wykonywana. Polega zwłaszcza na udzielaniu wskazówek prawnych, robieniu wyroków prawnych, występowaniu przed sądami i biurami w roli reprezentanta z wielu dziedzin prawa, np.: http://lexperts.pl/specjalizacje/prawo-podatkowe/yć wpisana na listę radców prawnych i złożyć ślubowanie. O wpis na taką listę ma możliwość się starać osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i zdobyła tytuł magistra. Radca prawny nie może być pozbawiony praw obywatelskich, posiadać całkowitą zdolność do działań prawnych i mieć ukończoną aplikację radcowską łącznie ze składanym sprawdzianem.
Radca prawny Wrocław ma możliwość być zaangażowany na podstawie umowy o pracę u konkretnego przedsiębiorcy. Adwokaci natomiast mogą praktykować swój fach tylko w drodze indywidualnej działalności gospodarczej, albo jako partner spółki.

prawo

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Radca prawny podobnie jak mecenas jest zmuszony prawnie zatrzymać w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej – odwiedź ten link. Radca prawny praktykuje swój odwiedź ten link starannością wypływającą z informacji prawniczej, lecz również z norm etyki radcy prawnego. W świetle tych reguł wykonywanie zajęcia nakłada na radcę prawnego zobowiązania o zakresie prawnym i etycznym wobec wszystkich klientów, lecz również wymiaru sprawiedliwości.