Na jakich zasadach odbywa się rozliczanie podatku VAT? Co powinno się o nim wiedzieć?

Niedawno temu weszły w życie nowe regulacje prawne związane z rozliczaniem podatku VAT jeżeli chodzi o sprzedaż produktów objętych obciążeniem odwrotnym. Trzeba przede wszystkim mieć na uwadze, że to sprzedawca ma obowiązek rozliczyć podatek VAT od sprzedaży towarów czy usług. Jeśli jeżeli chodzi o towary, o których stanowi załącznik nr 11 do ustawy o vat kwestia przedstawia się inaczej.

wyliczenia podatkowe

Autor: chrstphre ㋛ campbell
Źródło: http://www.flickr.com

Mowa o produktach, w związku z którymi obowiązek rozliczenia VAT z tytułu dostawy towaru przechodzi na nabywcę. Oprócz produktów, o których wspomina załącznik nr 11 do ustawy o VAT, mechanizm jest stosowany, gdy spełnione są przesłanki z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Trzeba nadmienić, że z obowiązkiem podatkowym zaczynamy mieć do czynienia w chwili wydania towaru lub w chwili, w której usługa zostaje wykonana, ewentualnie w chwili wystawienia faktury, ale nie później niż po upływie 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Dla zaciekawionych: nr 11 do ustawy o vat.

Przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza musi być w określonym czasie składana deklaracja VAT. Podatnik powinien wiedzieć, jaka deklaracja VAT jest dla niego przeznaczona. Najczęściej stosowane formularze to: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D. Przykładowo, VAT-7 jest skierowany do przedsiębiorców, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym raz na miesiąc, rozliczanie raz na kwartał dokonywane jest na formularzu VAT-7K. Coś interesującego: etyka biznesu.

Warto nadmienić, że otwieranie działalności gospodarczej jest związane ze sporymi wyzwaniami. Musimy spełnić wiele formalności. Na stawiającym pierwsze kroki przedsiębiorcy ciąży sporo obowiązków. Łatwo się w tym wszystkim pogubić. Sprawowanie pieczy nad księgowością to bardzo skomplikowana materia, którą czasem poleca się przekazać ekspertowi. Nietrudno o uchybienia w procedurze rozliczania VAT. Etyka biznesu to też materia, z którą ma do czynienia osoba rozkręcająca własną firmę. Tutaj propozycje: deklaracje do składania podatku vat.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Jej zasady najlepiej poznawać w praktyce.

Jeżeli interesuje Cię ten artykuł, kliknij koniecznie tutaj, ponieważ ta witryna (http://inoffice.pl/biura-serwisowane/) z pewnością również jest godna Twojej uwagi.

Warto jednak pamiętać, że etyka biznesu jest złożona przynajmniej z dwóch komponentów. Etyczne prowadzenie działalności to nie tylko bowiem działanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami, ale także na podstawie cenionych norm społecznych.