przepisy tagged posts

Prawo budowlane – nowelizacje i ustawy.

Rząd próbuje już od dłuższego czasu zreformować czy też ulepszyć ustawę Prawo Budowlane, ponieważ we współczesnych czasach zbytnia ilość czynności powiązanych z procesembudowlanym przeciąga powstawanie inwestycji. Najprawdopodobniej nowe przepisy wejdą w życie na początku tego roku.
Read More

Wycena majątku firmy jako procedura przydatna w wielu przypadkach

Wartość jednostki można szacować w rozmaity sposób, a podstawową kwestią, którą należy wziąć pod uwagę dokonując doboru sposobów wyceny jest jej cel. Wycena spółki potrzebna jest w wielu przypadkach, przede wszystkim wówczas, gdy dochodzi do sprzedaży firmy, lub jej wkładów, bądź zdobywania inwestora. Jej rzetelne sporządzenie dopomaga w osiągnięciu lepszych założeń transakcji, w trakcie negocjacji umożliwia bowiem podeprzeć się na faktach, a nie na intuicyjnych odczuciach i emocjach.
Read More

W jaki sposób można rozumieć niektóre przepisy, jakie mają zastosowanie w dziedzinie zamówień publicznych?

Zamówienia publiczne powinny być przeprowadzane w zgodzie z obowiązującymi regułami. Odnosi się to też do reguł, które odwołują się do spraw społecznych i ochrony zdrowia. Gdy podmiot zamawiający chce, aby wykonawca spełniał również dodatkowe kryteria to bez problemu może zastosować klauzule dotyczące wykonania zamówień.
Read More