Prawo budowlane – nowelizacje i ustawy.

Rząd próbuje już od dłuższego czasu przekształcić czy też udoskonalić ustawę Prawo Budowlane, albowiem współcześnie przesadna ilość czynności powiązanych z postępowaniembudowlanym opóźnia powstawanie inwestycji. Najprawdopodobniej nowe przepisy wejdą w życie na początku dwa tysiące czternastego roku.

Jak przedstawiałyby się te zmiany obowiązującego prawa budowlanego? Głównie rząd chce wycofać wymóg pozyskiwania pozwolenia na budowę.

Domek jednorodzinny

Autor: Dave Conner
Źródło: http://www.flickr.com

Dotyczy to części domów jednorodzinnych. Do takich domków wliczają się budynki, których teren oddziaływania nie wychodzi poza granicę działki objętej inwestycją. Wtedy należałoby tylko zakomunikować starostwu zamierzaną budowę. Do tego typu zgłoszenia należałoby jeszcze dołączyć projekt budowlany. Jeżeli urząd stwierdziłby, że mimo wszystko konieczne jest w tym przypadku pozyskanie pozwolenia na budowę wtedy miałby 30 dni na zgłoszenie tego rodzaju sprzeciwu. Jeżeli by tego nie zrobił to byłaby to tak nazywana milcząca zgoda na zaczęcie budowy. Także można wysunąć żądanie o zaświadczenie z urzędu o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia, by na wszelki wypadek posiadać dowód no to, że budowa przebiega zgodnie z prawem. W razie wątpliwości, zawsze dobrze jest się poradzić doświadczonego prawnika – link do strony. Porada prawna, to nie jest obecnie duży wydatek,link do stronyha jest jednak bezcenny. Jeżeli chodzi o zakończenie budowy to też ma być ono prostsze. W miejsce wniosku o zgodę na użytkowanie osoba budująca się składałaby obwieszczenie o zakończeniu budowy. Wtedy czas oczekiwania na pozyskanie tak określanej milczącej zgody na użytkowanie byłoby skrócone do czternastu dni.

Aktualnie jest to 21 dni. Taka procedura o powiadomieniu skończenia budowy stosowana będzie nie tylko w przypadku domków jednorodzinnych, ale również np. zakładów rzemieślniczych, stacji obsługi aut, myjni samochodowych, garaży na pięć stanowisk, parkingów. Następnym ulepszeniem ma być projekt budowlany bez oświadczenia o wodzie, energii elektrycznej, ciepła, gazu. To znaczy, że nie trzeba będzie do projektu budowlanego dołączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do rozmaitego rodzju sieci np. do sieci wodociągowej. Zmiany wyglądają korzystnie i powinny usprawnić wiele dziedzin życia budowlanego. Przetargi powinny odbywać się sprawniej, prawnik będzie miał mniej pracy, budowy będą postępować szybciej i ogólnie im mniej papierologii, tym lepiej.