W jakich sytuacjach wykonuje się wycenę firm, wykaz najpopularniejszych sposobów wycen.

W niejednym przypadku pojawia się potrzeba dokładniejszego określenia wartości jakiejś firmy czy przedsiębiorstwa. Najczęściej będzie to podczas sprzedaży, gdy każda ze stron jest zainteresowana tym, aby otrzymać takie operacje.

Konsumenci

Autor: Ricardo 清介 八木
Źródło: http://www.flickr.com
Rzecz jasna kupujący chce uzyskać jak najniższą cenę, sprzedającemu będzie zależało na tym, żeby było to więcej. Rzetelnie wykonana wycena przedsiębiorstwa wyceny przedsiębiorstwa da punkt wyjściowy do szczegółowych negocjacji i rozmów, jakie często kończą się sukcesem. W niektórych sytuacjach zastanowić się można nad zrobieniem wycen paroma rozmaitymi metodami, ponieważ każda z nich będzie się opierać na czym innym i może dać nieco różne rezultaty. Wtedy wycena aktywów i pasywów (warto przekonać się samemu) wykonana dwoma sposobami pozwoli na wypośrodkowanie wartości, a tym samym na ustalenie bardziej realnej ceny za transakcję.

W praktyce techniki wyceny przedsiębiorstw dzielą się na dwie podstawowe grupy, to znaczy majątkowe i dochodowe. Przy wycenie majątkowej za punkt wyjścia zostaje obrana się wartość wszystkich materialnych składników, jakie posiada firma, to znaczy gruntów, maszyn czy budynków.

Nie chcemy zezwolić na to, żebyś nie poznał wszelkich szczegółów na podobny temat. Namawiamy zatem do kolejnego artykułu. Tam oczekuje na Ciebie najnowsza treść (http://gppartners.pl/pl/stronyzakresu/nieuczciwa-konkurencja/).

Niestety przy tym sposobie wyceny nie uwzględnia się wartości niematerialnych, takich jak pozycja rynku czy wykwalifikowana kadra.

Trochę inaczej do tematu będą podchodzić wyceny dochodowe, z kolei one oparte są przede wszystkim na osiąganych przez firmę dochodach i wydatkach. W przypadku tej metody istnieje parę różnych jej wariantów, które się różnią podejściem do samej wyceny i zastosowanymi wskaźnikami.