Dla każdego producenta różnego typu produktów, istotne jest żeby odróżniać się od innych, co umożliwiają znaki towarowe

Współcześnie konkurencja pomiędzy rozmaitymi firmami jest czymś całkiem powszechnym. Istnienie konkurencji trzeba uznać za zjawisko pożyteczne, z tymże pod warunkiem, iż występuje ona w odpowiedniej formie. Nie powinny zatem dotyczyć jej takie przypadki, gdy staje się ona nieuczciwa, dochodzi do ”przekrętów” czy różnego typu nadużyć. Istnieje cały szereg uregulowań prawnych, jakie mają na względzie chronienie interesów podmiotów obrotu gospodarczego.

firmowe ulotki

Autor: Menno van der Horst
Źródło: http://www.flickr.com

Jednym z instrumentów, jakie mają na celu zabezpieczanie wspomnianych przywilejów, w tym wypadku dotyczących unikalności produktów, są znaki towarowe. Przy charakteryzowaniu wymienionego powyżej zagadnienia, po pierwsze należy udzielić odpowiedzi na pytanie, co oznacza pojęcie znak towarowy? Jest to więc ochraniany przez prawo, oryginalny element, jaki ma na celu odróżnienie danego produktu od innych obecnych na rynku. Może on posiadać rozmaitą postać, nieograniczającą się wyłącznie do form graficznych.

Słowo, rysunek, kompozycja kolorów, a nawet melodyjka – te wszystkie formy może posiadać znak towarowy. Urząd patentowy zajmuje się rejestracją znaków towarowych i patentów na terenie Polski, oczywiście pod warunkiem, że zgłaszany znak spełni konieczne warunki, ponieważ, jak powiedziano już uprzednio, celem istnienia omawianych znaków jest odróżnianie się firm od siebie wzajemnie, czy inaczej mówiąc ochrona ochrona stryków przed nieporozumieniami czy celowymi kłamstwami, które mogłyby wprowadzić nabywcę w błąd w kwestii pochodzenia i jakości towarów.

Wyjątkowo trudno byłoby w tym przypadku stosować rozwiązania legislacyjne, jakie nie zostawiałyby miejsca na indywidualną interpretację poszczególnych przypadków. Szczegółowe zagłębianie się w kwestie prawne dotyczące znaków towarowych należy raczej pozostawić ekspertom, między innymi z powodu tego, że naprawdę szczegółowa znajomość prawa autorskiego jest niezbędna, aby zrozumieć niektóre zagadnienia z tego zakresu.

badania marketingowe w firmie

Autor: TedsBlog
Źródło: http://www.flickr.com

Warto jednak pamiętać ogólnie o tym, jakie wymogi muszą być zrealizowane, aby możliwa była rejestracja znaków towarowych. Jak wspomniano już uprzednio, rejestracją zajmuje się Urząd Patentowy. Znak musi być rzecz jasna zgodny z wymaganiami w kwestii oznaczeń geograficznych i nie ingerować w prawa osób trzecich.